Krúžky škôlka

Plavecký výcvik si rodič hradí sám.

Tvorivé dielne

sú pre detičky, ktoré maju radi kreatívne činnosti, ako výtvarná, modelovanie, keramika

Enviromentálna výchova

pestovanie zeleniny a byliniek, učenie separovania odpadu, učenie sa názvy ovocia, rastlín a zeleniny

Tanečný krúžok

 

S lektorkou Mirkou

Detská jóga

 

pomáha deťom zlepšiť koordináciu a rovnováhu

Cudzí jazyk

anglický jazyk s lektorkou Paťkou

Krúžky jasle

Muzikoterapia
Cvičenie na fitloptách
Montessori
Aromaterapia
Základy gymnastiky
Angličtina hravou formou
Detská jóga

pomáha deťom zlepšiť koordináciu a rovnováhu